Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
OLPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Czesne i zniżki

Zarządzenie Dyrektora
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wysokości czesnego

 

§1.

 

Ustala się nowe stawki opłaty za naukę w Zespole szkół programów indywidualnych z dniem 1 stycznia 2012 roku.

1. Rodzice uczniów przyjętych do Szkoły po 1 stycznia 2012 r. opłacają czesne obliczane od kwoty bazowej 710,00 zł

2. Rodzice uczniów przyjętych do Szkoły przed dniem 1 lutego 2010 r. opłacają czesne obliczane od kwoty bazowej 560,00 zł do 31 sierpnia 2012 r.

3. Z dniem 1 stycznia 2012 r. opłata za naukę - czesne bazowe dla aktualnych uczniów przyjętych po dniu 1 lutego 2010 r. wynosi  650,00 zł .

 

§2.

 

1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowy Regulamin ulg w opłatach za naukę w Zespole szkół z dnia 30.11.2011 r.

2. Uczniowie przyjęci do Szkoły począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. korzystają z przepisów Regulaminu ulg w opłatach za naukę z dniem wpisania na listę uczniów.

3. Uczniowie przyjęci do Szkoły przed dniem 1 stycznia 2012 r. korzystają z przepisów p.7. Regulaminu zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie:

Wysokość czesnego w latach 2010 oraz 2011 nie pokrywała rzeczywistych kosztów prowadzenia Szkół. Narastający deficyt zagraża stabilnej pracy dydaktycznej i organizacyjnej Wprowadzona niniejszym zarządzeniem wysokość czesnego jest zgodna z rachunkiem ekonomicznym. System ulg wprowadzony niniejszym zarządzeniem powinien sprzyjać motywacji do nauki i wg przeprowadzonych symulacji nie powinien zmniejszyć obciążenia kosztów organizacji Szkół bardziej niż ulgi obowiązujące w latach poprzednich. Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu . . . . . . . .

 

DYREKTOR

 

Piotr Bogdanowicz

Zobacz także: Regulamin przyznawania ulg w opłatach czesnego

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt